Ordlista inom lån och privatekonomi

Amortering


Amortering är summan som dras av på en skuld med räntan uträknad.

Annuitetslån


Annuitetslån är en lånetyp där du som låntagare erlägger ett fast belopp periodvis inklusive räntor och amorteringar.

Ansökningsavgift


Ansökningsavgift är vad vissa långivare använder sig av för att hantera tex. din låneansökan.

Autogiro


Betalningen för regelbundna räkningar dras per automatik från bankkontot efter medgivande.

Avbetalning


Avbetalning är detsamma som ett lån och betyder att man betalar av en vara eller tjänst i efterhand.

Aviavgift


Aviavgift är en avgift som företag oftast lägger på en faktura skickad med post. Detta för att täcka administrationskostnader. Denna kan slippas genom att använda E-faktura. Ett företag har rätt att lägga på aviavgiften även på E-fakturor men det är mycket ovanligt.

Bankdag


En bankdag är detsamma som en vardag då banken är öppen. Alltså måndag till fredag med undantag från storhelger och röda dagar. När en överföring görs från bank till bank beräknar man tiden överföringen tar i bankdagar då en överföringar ej sker på helger. Sker en banköverföring på en helgdag eller röd dag når den mottagarkontot nästkommande vardag.

BankID


BankID är en elektronisk id handling och används för att styrka din identitet på internet. BankID är den största och mest välkänd E-legitimationen för tillfället. bankID har tagits fram av och är ett samarbete mellan 12 storbanker. bankID kan användas både på en stationär enhet och mobile enheter och är då kallat mobilt bankID.

Betalningsanmärkning


En betalningsanmärkning är en sparad uppgift om skuld och syns hos UC (Upplysningscentralen). Betalningsanmärkningar uppkommer om du har en obetald faktura som du väntat för länge med att betala. En betalningsanmärkning behöver inte vara ett hinder för att få ett lån beviljat. Läs mer om hur du får smslån med betalningsanmärkning.

Betalningsföreläggande


Betalningsförelägganden sköts av kronofogden och är ett sätt att kräva betalning av en låntagare ( gäldenär ).

Betalningsförmåga


Ett företags eller privatpersons betalningsförmåga ger en indikation på om det finns förmåga att betala tillbaka ett eventuellt lån.

Blancolån


Blancolån är ett lån utan säkerhet, alltså ett lån där du inte behöver gå in med någon pant som garanti på lånet. Blancolån är egentligen detsamma som privatlån, bara med en annan betäckning.

Dröjsmålsränta


Betalas inte en skuld i tid så läggs det vanligtvis på en dröjsmålsränta på skulden vilket kan öka kostnaden markant. Därför är det viktigt att alltid betala in i tid för att slippa detta.

Effektiv ränta


effektiv räntan är totalkostnaden för ett lån. I den effektiva räntan har långivaren bakat in eventuella avgifter såsom uppläggningsavgift, aviavgifter och andra avgifter som kan uppstå.

Faktura


En faktura är detsamma som en räkning. Med andra ord ingen skillnad alls.

Finansinspektionen


Finansinspektionen (Fi) är en statlig myndighet och har som uppgift att övervaka finansmarknaden.

Inkasso


Inkasso är en uppmaning om betalning från en borgenär ( den som lånat ut pengar ) mot en gäldenär ( den som lånat pengar ). Inkommer inte betalningen från gäldenären till borgenären inom bestämd tid skickas ärendet vidare till kronofogden.

Kredit


En kredit är i grund och botten samma sak som ett lån vilket skall avbetalas inom avsedd tid.

Kreditinstitut


Kreditinstitut är ett annat namn för banker och kreditgivare. Kreditinstituten har rätt att bedriva låneverksamhet mot allmänheten.

Kreditupplysning


En kreditupplysning även kallad kreditprövning är uppgifter om en persons ekonomi. Kreditupplysningen Görs ofta hos företag som UC (Upplysningcentralen), Creditsafe, eller Bisnode vilka är de vanligaste kreditupplysningsföretagen i Sverige. Denna koll görs för att företaget som tillexempel lånar ut pengar ska se om låntagaren har förutsättningen att betala tillbaka lånet.

Kreditvärdighet


Det finns alltid en riska att låna ut pengar. Kreditvärdighet är en måttstock på hur din förmåga

Kronofogden


Kronofogdemyndighet är statligt och har en huvuduppgift. De driver in obetalda skulder från privatpersoner och företag. Kronofogdemyndighet var tidigare kopplad till skatteverket men är numera en helt fristående myndighet. Läs mer om Kronofogden på deras hemsida.

Långivare


En Långivare är ett företag som lånar ut pengar till företag eller privatpersoner. Exempel på långivare är banker och kreditgivare. Långivare är en annan benämning för borgenär.

Låntagare


Låntagare är en annan benämning för gäldenär. Låntagaren är personen som har fått ett lån beviljat från en långivare (borgenär).

Låneförmedlare


En låneförmedlare är en mellanhand mellan låntagare och långivare. Låneförmedlaren har samarbete med flera kreditinstitut. Att använda låneförmedlarnas tjänster kan vara fördelaktigt då endast en låneansökan behöver göras för att få låneförslag från flera banker samtidigt.

Löptid


Med löptid menas den maximala tiden man har på sig att betala av ett lån. För snabblån och sms-lån gäller vanligtvis en kortare löptid än för lite större lån som privatlån.

Peer-to-peer lån


Peer-to-peer lån är hela benämningen för förkortningen P2P-lån. Peer to peer är en typ av lån där privatpersoner finansierar varandras lån.

Privatlån


Privatlån är ett lån utan säkerhet och är avsett för konsumtion. privatlånets lånesumma ligger vanligtvis mellan 5000 kr till 500 000 kr även om det finns banker som har ett lånetak på så mycket som 600 000 kr.

Påminnelse


Har en faktura ej betalats efter förfallodatum skickas en en påminnelse ut. Vanligtvis tillkommer en minder påminnelseavgift.

Ränta


Ränta är kostnaden för ett lån. Räntekostnaden kan skilja mycket mellan olika kreditgivare och banker.

Sms-lån


Sms-lån är detsamma som snabblån, mobillån, mikrolån. Sms-lån är ett mindre lån med belopp från 200 kr till 25 000 kr men kan sträcka sig ända upp till 50 000 kr. Löptiden brukar vara max ett par år för dessa typer av lån. Att tänka på är att sms lånen nästan alltid högre räntor och avgifter än ett traditionella lån.

Skuldsanering


Skuldsanering betyder att delar av en skuld kan slippas återbetalas. Ett sådant beslut beslutas av kronofogden efter en ansökan om skuldsanering. Skuldsanering kan beviljas till både privatpersoner och företag men kraven skiljer sig där.

UC


UC är en förkortning av Upplysningscentralen. UC ägs av flera storbanker såsom SEB, Nordea, Handelsbanken, Swedbank, Danske bank och Länsförsäkringar bank. Upplysningscentralen är Sveriges största kreditupplysningsföretag. Läs mer om UC på deras hemsida.

Uppläggningsavgift


Uppläggningsavgift är en avgift som kan tillkomma för det administrativa arbetet som krävs när kreditgivaren lägger upp ett lån.

Återbetalningsförmåga


Detta är en bedömning som görs av kreditgivarna för att bedöma ifall en person har förmågan att betala av ett eventuellt lån.